Avís legal

© Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SAMP (SEGITTUR). Prohibida la seva reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, sense autorització expressa per escrit. Tots els drets reservats.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.reactivatur.es que SEGITTUR posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’internet i de la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté. L’accés al web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per SEGITTUR en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al portal. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal, ja que aquell pot tenir modificacions.

La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, que poden substituir, completar i modificar aquest avís legal. Per tant, abans de la utilització dels esmentats serveis, l’usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars corresponents, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.

Així mateix, la utilització del portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per SEGITTUR, que poden substituir, completar i modificar aquest avís legal.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si es presenten les condicions següents:

1) Que sigui compatible amb les finalitats del web www.reactivatur.es
2) Que es faci amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. Tanmateix, SEGITTUR pot autoritzar la publicació d’aquests continguts en qualsevol suport o la seva utilització, distribució o inclusió en altres contextos accessibles a terceres persones.
3) Que cap dels continguts relacionats en aquest web es modifiqui de cap manera.
4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

SEGITTUR es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

SEGITTUR no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s’escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. SEGITTUR es reserva el dret a introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del seu portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

Scroll to top