© Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SAMP (SEGITTUR). Prohibida la seua reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, sense autorització expressa per escrit. Tots els drets reservats.

Estes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.reactivatur.es que SEGITTUR posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’internet i de la informació relativa a qualsevol dels productes i servicis que conté. L’accés al web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este avís legal en la versió publicada per SEGITTUR en el moment mateix en què l’usuari accedisca al portal. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament este avís legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar el portal, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de determinats servicis oferits en este lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, que poden substituir, completar i modificar este avís legal. Per tant, abans d’utilitzar eixos servicis, l’usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars corresponents, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’estos servicis.

Així mateix, la utilització del portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per SEGITTUR, que poden substituir, completar i modificar este avís legal.

S’autoritza la visualització, impressió i baixada parcial del contingut del web només i exclusivament si es presenten les condicions següents: 1) Que siga compatible amb les finalitats del web www.reactivatur.es 2) Que es faça amb l’ànim exclusiu d’obtindre la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. Tanmateix, SEGITTUR pot autoritzar la publicació d’estos continguts en qualsevol suport o la seua utilització, distribució o inclusió en altres contextos accessibles a terceres persones. 3) Que cap dels continguts relacionats en este web es modifique de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en este web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

SEGITTUR es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web, de la configuració i presentació d’este i de les condicions d’accés.

SEGITTUR no garantix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que este es trobe actualitzat, encara que farà els seus millors esforços per a, si s’escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

La informació continguda en estes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització. SEGITTUR es reserva el dret a introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del seu portal quan ho considere oportú, així com impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

Scroll to top